سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین


به نقل از : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار : 1400/03/30
تعداد بازدید : 2687
فایل پیوست ندارد

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین

 تاریخ های مهم 

زمان شروع ارسال مقاله: 25 شهریورماه 93

 پایان مهلت ارسال مقاله: 30 دی ماه 93

 اعلام نتایج داوری: 25 بهمن ماه 93

 زمان برگزاری همایش: 3 تا 4 اسفند ماه 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مراجعه نمایید:http://33ngs.conference.gsi.ir

سرفصل

«زمین شناسی بنیادین (چینه شناسی و فسیل شناسی، سنگ شناسی آذرین، دگرگون و سنگ رسوب)
« نیازهای جامعه و چشم انداز علوم زمین در ایران و جهان
«رسوب شناسی، زمین شناسی دریایی
«   گنبدهای نمکی
«  اکتشاف عناصر استراتژیک
« لرزه زمین ساخت و پیش نشانگر
«  فناوری های نوین
«  علوم آزمایشگاهی در علوم زمین
« دستاوردها و چالش های  آموزش زمین شناسی
«نقشه های زمین شناسی کاربردی
«زمین شناسی نفت
 «مخاطرات زمین شناسی: سیل، زلزله و..
« آب زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی
« زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
« اکتشاف ذخایر پنهان
« فرآوری مواد معدنی
« روشهای نوین اکتشاف
«ژئوفیزیک
« میراث زمین شناختی ایران
« غارشناسی
«گوهرها
«ژئومتیکس
« زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت
«زمین شناسی کواترنری