بازدید از کراترهای راین به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


به نقل از : اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
تاریخ انتشار : 1399/05/19
تعداد بازدید : 413
فایل پیوست ندارد

بازدید از کراترهای راین به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گروهی از همکاران مرکز کرمان از کراترهای منطقه قلعه حسنعلی راین بازدید نمودند در این منطقه پانزده دهانه آتشفشانی شناسایی شده که بزرگترین آنها کراتر شماره 9 با قطر 1200 متر حدود 300 متر عمق دارد . یک دریاچه نمکی کوچک داخل این دهانه وجود دارد که نمک بسیار مرغوبی توسط افراد محلی از آن برداشت می شود . پایان بخش برنامه زدودن خستگی و گرمای شدید تابستان از جسم و جان ها در کنار آبشار زیبای راین در دامنه ی کوه هزار ( بلندترین قله استان کرمان ) بود