برگزاری کارگاه آموزشی دورسنجی با کاربردی زمین شناسی


به نقل از : اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
تاریخ انتشار : 1399/12/14
تعداد بازدید : 799
فایل پیوست ندارد

برگزاری کارگاه آموزشی دورسنجی با کاربردی زمین شناسی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب خاوری ( کرمان ) کارگاه  آموزشی مبانی دور سنجی و کاربرد آن در زمین شناسی باهمکاری مدیریت ژئومتیکس و  گروه آموزش در این اداره کل از تاریخ  25 شهریور ماه 98 به مدت 3 روز  توسط آقای مهندس بیاتانی برگزار گردید.