گزارش رویداد زمین لرزه 8 فروردین فاریاب


به نقل از : اداره مخاطرات
تاریخ انتشار : 1400/02/01
تعداد بازدید : 707

گزارش رویداد زمین لرزه 8 فروردین فاریاب

در تاریخ 08/01/1399 در حوالی شهرستان فاریاب واقع در استان کرمان  زمین لرزه ای رخ داد. بزرگای MN: 5.4 توسط شبکه­های لرزه­نگاری وابسته به مرکز لرزه­نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای این زمین لرزه به ثبت رسیده است. این زمینلرزه در ساعت 11:10:43 به وقت محلی اتفاق افتاد. گزارش مقدماتی رویداد مزبور که توسط اداره مخاطرات این اداره کل تهیه شده پیوست می باشد.