شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی


به نقل از : اداره ازمایشگاه ها
تاریخ انتشار : 1400/03/30
تعداد بازدید : 782
فایل پیوست ندارد

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

اداره آزمایشگاه  سـازمان زمین شناسی مرکز کرمان در شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری های راهبردی عضویت دارد و آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشـد.لذا میتوان با مراجعه به سایت شبکه راهبردی به آدرس labsnet.ir     از طریق باشگاه مشتریان شخصا ثبت نام نموده و از خدمات و تخفیفات آزمایشگاهی شبکه بهره مند شوید.