تماس با ما


آدرس : کرمان میدان امام حسین(ع) بلوار باستانی پاریزی روبروی شرکت فرش پلاک 10
کد پستی : 7615736841
تلفن : 3120860-0341 و 3129625-0341
نمابر : 3128652-0341
پست الکترونیکی : info@gsi-kerman.com


ریاست مرکز : علی رشیدی - داخلی 146 - rashidi@gsi-kerman.com
معاون مرکز : ایرج دری جانی - داخلی 119 - darijani@gsi-kerman.com
اداره اکتشاف مواد معدنی : مهدی قربانی - داخلی 117 - ghorbani@gsi-kerman.com
اداره مطالعات زمین شناختی : علی شهرکی - داخلی 120 - shahraki@gsi-kerman.com
اداره مخاطرات زمین شناختی : حامد درزاده - داخلی 148 - dorzadeh@gsi-kerman.com
اداره آزمایشگاه : خانم احمدی - داخلی 128 - ahmadi@gsi-kerman.com